30 กรกฎาคม 2562 'พะเยา'ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก-ลักลอบตัดไม้ป่าสงวน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/429601

หัวหน้าชุด ชป.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูธรภาค 5 เข้าทำการตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 30 ท่อน ปริมาตร 1.10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งรถแบคโฮ 1 คัน และตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกจำนวน 10 ไร่ 47 ตารางวา หลังถูกผู้ลักลอบบุกรุกแผ้วถางป่า โดยใช้รถแบคโฮในการเปิดพื้นที่และตัดต้นไม้จำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการวางแผนเข้าทำการตรวจจับกลุ่มผู้บุกรุกดังกล่าว พบผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายเตือน ศรีวิราช อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดพะเยา และนายหย่วน กองแก้ว อายุ 67 ปี ซึ่งอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ในอำเภอเชียงม่วน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมหลังสืบทราบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม บ้านป่าแขมเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบางมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการวางแผนที่จะเข้าดำเนินการจับกุม และสามารถตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกกว่า 10 ไร่ รวมทั้งของกลางซึ่งเป็นรถแบคโฮ 1 คัน และต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นกว่า 30 ท่อน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมและตั้งข้อหาตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ร่วมกันแผ้วถาง ก่อสร้างแผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 4 ฐานร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วทาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและจับกุมเพื่อดำเนินคดีต่อไป